Škola za duhovne iscelitelje

Znanjem koje dobijete na ovom seminaru ćete moći da pomognete mnogima da promene svoj život i da uspostave potpuni balans energije i dostignu sreću koju zaslužuju.

 

GLEDANJE AURE

 

Šta je aura ?


Aura je energetsko polje koje okružuje ljudsko telo i preko nje energetski komuniciramo sa drugim energijama. Ljudi koji imaju sposobnost videti auru obično je opisuju kao svetlosni omotač u različitim bojama . Osim obojene svetlosti aura ima veličinu, oblik i gustinu i sastoji se od više slojeva.

Ko može videti auru ?


Deca do svoje pete godine vide auru, pa možemo često videti da gledaju iznad glave osoba koja stoji ispred njih i kada im se ne sviđa boja aure plaču bez obzira na to što im se osoba smeje i daje poklon. Nakon pete godine sposobnost viđenja aure polako nestaje jer na to niko ne obraća pažnju, ne podstiče je. Dakle svi možemo videti auru jer smo tu sposobnost imali ali je nismo koristili i razvijali.


Zašto je važno videti auru ?


Aura sadrži informacije o zdravstvenom stanju, raspoloženju, karakteru, emocijama itd. Dakle, gledajući nečiju auru možete videti njegove misli i namere pre nego ih kaže. Vrlo često se misli u auri ne poklapaju s onim što osoba govori, možete prepoznati laž ili lošu nameru. Zamislite kada bi mogli videti auru svojih saradnika, prijatelja, partnera koliko bi nam to neugodnih sitacija sprečilo. Aura sadrži informacije o zdravstvenom stanju i njenim iščitavanjem možemo bolest dijagnostifikovati mnogo pre nego što se pojavi na fizičkom telu. Gledanje i dijagnostificiranje aure je najviše što možemo da napravimo za svoj duhovni razvoj i razumevanje sveta oko sebe.

 

Na obuci učimo

v gledanje svoje aure

v gledanje tuđe aure

v značenje aure i njene boje

vdijagnostificiranje aure

 

ENTITETI – RAD SA ENTITETIMA

 

Aura štiti telo od entiteta i nepoželjnih energija i u normalnim okolnostima to je dovoljna zaštita. Stanja u kojima je zaštita oslabljena su prilika za prodor nepoželjnih entiteta.

Visokorizična stanja su: stanje šoka (posledica fizičkih i psihičkih trauma), dugotrajne bolesti, intoksikacija drogama i alkoholom, jaka emocionalna vezanost što predstavlja poziv duhu umrle osobe koja je entitet da se veže za živog bliskog srodnika, najčešće deteta. Entiteti vrše jako veliki uticaj na domaćina od blage iscrpljenosti do težih zdravstvenih problema.

 

Nakon što se Entitet ukloni problemi koje je on izazivao imaju tendenciju da brzo nestanu.

Najčešće se susrećemo sa

Entitetima koje su druge osobe stvorile i koji su ušli u nas (dugotrajna mržnja koju osoba usmerava prema drugoj osobi stvara Entitet koji se prikači osobi prema kojoj je usmeren i imaju ulogu kojoj odgovara naziv pijavica.

Najčešći način stvaranja te vrste Entiteta je proklinjanje, i magijski obredi usmereni prema drugim osobama.

 

Entiteti koji su samosvojna bića, a ima ih više vrsta: duše umrlih osoba koji su iz različitih razloga vezani za ovaj svet i zaustavljene u fazi inkarnacije, bića iz drugih dimenzija (anđeli, anđeli čuvari glasnici viših snaga svesti).

Drugi kriterijum podele je po moralnoj vrednosti koje im čovek pripisuje i prema delovanju koje na njega vrše. Po tom kriterijumu delimo ih na sile dobra- svetlo i sile zla – mrak.

 

Na obuci učimo

ü  OSLOBAĐANJE OD ENTITETA

v RAD NA SEBI

v  RAD SA KLIJENTIMA

 

KARMIČKE VEZE I KIDANJE VEZA

 

 

Karma je reč iz sanskrita koja je nastala iz glagola kri, koji znači „činiti“ ili „aktivirati“. Reč karma stoga znači doslovno „delo“ ili „aktivnost“. Karma opisuje univerzalni zakon uzroka i posledice. Sve što pomislimo, kažemo  ili učinimo stvara reakciju ili učinak. Drugim rečima ono što sejemo to žanjemo. Ako danas učinimo nešto loše na kraju će se i nama dogoditi, ako učinimo dobro delo danas dobro će se u budućnosti vratiti. Ljudi koje srećemo u ovom životu su naše karmičke veze, dakle svi smo karmički povezani do jedne određene granice.

 

Na obuci učimo

ü  KIDANJE KARMIČKIH VEZA

vRAD NA SEBI

v RAD SA KLIJENTIMA

 

ENERGETSKO ČIŠĆENJE (PODRUČJE MAGIJE)

 

Energija je samo jedna od nas zavisi kakva će ona biti, pozitivna ili negativna. Sve oko nas je energija, svaka izgovorena reč, misao je energija. U materijalnom svetu postoji zakon i svako kršenje zakona ima predviđenu kaznu. Isto je i u duhovnom svetu, samo što kazna ne stiže u plavoj koverti pa je upravo zbog toga većina ljudi ne shvata na način na koji bi trebalo. Olako se izgovaraju grube reči i koriste kletve, šalju ružne misli što dovodi do psihičke nestabilnosti i fizičkih bolesti. Olako se nalaze opravdanja za ono što je učinjeno, po sistemu „cilj opravdava sredstvo„. Važno bi bilo znati da osnova zakona u duhovnom svetu je SLOBODNA VOLJA. Svako kršenje nečije slobodne volje vratiće se umnoženo. Nisam znao, nisam tako mislio, učinio sam to zbog toga ili toga, neće se prihvatit.

Tako opet dolazimo do tome najbliskijeg zakona KARME „kako seješ , tako žanješ“.

 

 

Na obuci učimo

v Prepoznavanje negativnih energija

v  Čišćenje predmeta, prostora i osoba

v Energetsko čišćenje nakon rada sa drugim ljudima

v Zaštita od negativnih energija

 

ČIŠĆENJE EMOCIJA

 

Svakodnevni stres, problemi, negativne misli i događaji sakupljaju se godinama stvaraju emocionalne blokade što na kraju dovodi do fizičkih bolesti. Najviše energije uzimaju nam negativni događaji iz prošlosti, od najranijeg detinjstva sećamo se kada nas je neko uvredio ili povredio, sećamo se svake sitnice koja nam nije bila ugodna, ali nikad ne čistimo emocije, ne otpuštamo, a rezultat su psihičke i fizičke bolesti.

Ne želimo o tome razgovarati ili zato što potiskujemo događaje ili zato što želimo da to ostane tajna. Na obuci radimo vežbe čišćenja emocija tako da događaje i dalje ne moramo s`nikim podeliti, ali ih možemo otpustiti.

 

Na obuci učimo

v  rad na sebi

 v rad sa klijentom 

 

 

KOMUNIKACIJA SA DUHOVNIM VODIČIMA I ANĐELIMA

 

Duhovni vodiči su složeni entiteti u ulozi pomagača, učitelja, zaštitnika; a osim toga učestvuju u ispunjavanju naše sudbine. Deca do svoje 7. godine najčešće svoje anđele i duhovne vodiče vide, komuniciraju s`njima, primaju poruke, ali ne neguju tu komunikaciju jer ne znaju ko su oni.

Sa odrastanjem kontakt na taj način potpuno iščezne.

 

Na obuci učimo

v  komunikacija sa anđelima u paru

v  komunikacija sa anđelima individualno

v  komunikacija sa duhovnim vodičem

 

 

MENTALNA HIGIJENA

 

 

Važnost higijene učimo od najranije dobi u svrhu zaštite fizičkog zdravlja pa su navike tuširanja, pranja ruku, odlasci zubaru, navika koju svako od nas razvije. Higijena doma je nešto što se podrazumeva, što je svima nama važno opet zbog zaštite zdravlja. 

        Higijena uma odnosno mentalna higijena je ono što najčešće ne radimo, a što je jako važno za očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja. Dnevno se dogodi barem nekoliko situacija koje nam nisu ugodne, reči ili dela drugih ljudi, radnih kolega, porodice, prijatelja itd.

Kroz život prolazimo promene radne sredine, prekide veza, razvode, bolesti u porodici, nesuglasice sa prijateljima, komšijama i ako ne naučimo otpustiti stresne događaje i ljude koji odlaze iz našeg života razvijamo strahove, nesigurnost, duge periode tugovanja. Često se ljudi u starijoj dobi sećaju događaja iz najranijeg detinjstva koji su ih povredili, a koji se vežu za određene osobe.

 

        Zamislite količinu negativnih događaja koje smo kroz život sakupili i koji su se nataložili u našem umu?

 

Radionice imaju svrhu da naučimo kako očistiti um od nakupljenih negativnih emocija i kako ih svakodnevno trenutno otpustiti, kako se rešiti strahova i nesigurnosti te osigurati sebi lakšu komunikaciju sa ljudima u našoj okolini.

 

 

 prijave su obavezne

 

+381 63 156 37 99 - Goran


+385 98 181 03 53 - 
Jadranka

 

 MOŽE VIBER

 

 

 

 

069375

Vaša IP adresa: 34.229.194.198
2019-02-17 08:50
Visitors Counter
2011 Škola za duhovne iscelitelje. sva prava su zadržana
Powered by Joomla 1.7 Templates